20 Δεκ

Οδοντωτός

Βουραϊκός

Οδοντωτός

Ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα “τραινάκι”. O μοναδικός συνδυασμός του με το αισθητικό φαράγγι του Βουραϊκού αποτελούν ένα μοναδικό τουρισκό αξιοθέατο για το Δήμο Αιγιαλείας, την Αχαΐα και την Ελλάδα.

Πληροφορίες

Σταθμός Διακοπτού
Τηλέφωνο: +30 2691 043206

Σταθμός Καλαβρύτων
Τηλέφωνο: +30 2692 022245

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ΟΣΕ
Τηλέφωνο: 1110

Περισσότερες Φωτογραφίες