Πολιτική Ακυρώσεων

Επιτρέπονται αλλαγές ή ακύρωση της κράτησης σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

  • Δωρεάν ακύρωση και αλλαγές στις ημερομηνίες διαμονής επιτρέπονται έως και 10 ημέρες πριν την άφιξη.
  • Εάν ακυρωθεί αργότερα, θα χρεωθεί το 25% του συνολικού ποσού της κράτησης.
  • Στην περίπτωση μη εμφάνισης σας στο ξενοδοχείο, θα υπάρξει χρέωση ίση με το 50% της συνολικής αξίας της κράτησης.
  • Στην περίπτωση αναχώρησης σας πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία, θα υπάρξει χρέωση ίση με το 100% της παραμονής που δεν πραγματοποιήθηκε.