ακρατα-ξενοδοχεια-λογοτυπο

Τοξοβολία στο κτήμα Νύμφες

Ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα που γνωρίζουμε. Άθλημα που απαιτεί φυσική δύναμη και απόλυτη αυτοσυγκέντρωση.

Παρέχει

Τόξο – Βέλη
Φαρέτρα – Γάντια

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: